Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

prawo-rodzinne-1

Jednym z głównych elementów prawa cywilnego, którym zajmują się adwokaci z naszej kancelarii prawnej jest prawo rodzinne. Składają się na nie wszelkie normy regulujące majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami a dziećmi. Jego źródłem w Polsce jest kodeks rodzinny i opiekuńczy, będący uzupełnieniem przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. Dodatkowo wiele przepisów odnoszących się do spraw rodzinnych znajduje się w prawie o aktach stanu cywilnego oraz innych ustawach szczegółowych. Oddzielne regulacje w tym obszarze zawiera również Traktat Konstytucyjny UE, który określa przede wszystkim prawa do założenia rodziny i zawierania małżeństw, zapewnia poszanowanie różnorodności kulturowej, językowej i religijnej oraz praw dziecka. Zakazuje dyskryminacji oraz zakłada równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

To bardzo delikatny obszar, dlatego sprawy rodzinne powinny być prowadzone przede wszystkim z myślą o dobru rodziny, a zwłaszcza dzieci. Funkcjonują główne zasady, których powinni przestrzegać prawnicy zajmujący się prawem rodzinnym, a więc zasada dobra dziecka, zasada równości małżonków, zasada szczególnej ochrony rodziny oraz zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od wpływów z zewnątrz.

Przez cały okres trwania współpracy jesteśmy w ścisłym kontakcie z klientami. Odpowiadamy za przygotowywanie pism procesowych we wszelkich sprawach rodzinnych i małżeńskich. Zajmujemy się zarówno sprawami krajowymi, jak i tymi prowadzonymi za granicą. Zapewniamy porady prawne i reprezentację przed sądami i urzędami.

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się wszelkimi sprawami prawa rodzinnego. Do tej grupy należą między innymi rozwody, unieważnienia małżeństwa i separacje, jak również wynikające z nich podziały majątku wspólnego. Prowadzimy także sprawy o przysposobienie, władzę rodzicielską i alimenty. Klienci zgłaszają się do nas również ze sprawami rodzinnymi o unieważnienie uznania dziecka czy zaprzeczenie ojcostwa. Przygotowujemy dla klientów intercyzy oraz umowy przedmałżeńskie, które zabezpieczają Ich interesy na wypadek rozpadu małżeństwa.

Nie ulega wątpliwości, że wszelkie sprawy dotyczące prawa rodzinnego charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania. Z tego właśnie powodu większość klientów decyduje się na skorzystanie ze wsparcia adwokata. Bezsprzecznie w procesach rozwodowych, o alimenty czy o opiekę nad dzieckiem konieczne jest skorzystanie z pomocy kompetentnych prawników, dzięki którym przejście przez sprawę rodzinną, ten trudny czas dla całej rodziny będzie mniej bolesne i mniej stresujące.

 

Niezwykle istotne jest w tym przypadku indywidualne, sumienne i rzetelne podejście do każdej sprawy rodzinnej, dlatego też kancelaria musi zadbać o to, aby uszanować uczucia małżonków, rodziców, dzieci i innych członków rodziny.

Zajmujemy się również poradami prawnymi, przygotowujemy opinie i odpowiadamy na pytania dotyczące między innymi rozdzielności majątkowej małżonków, podwyższenia kwoty alimentów, adopcji dziecka czy prawnego ustalenia ojcostwa. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie prowadzonego postępowania.