Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

prawo-gospodarcze-1

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem usług prawnych realizowanych przez adwokatów z kancelarii prawnej Arkadiusza Wróblewskiego. Zajmujemy się sprawami prawa gospodarczego i handlowego, w tym w szczególności:

  • obsługą prawną firm,
  • rejestracją spółek,
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów handlowych,
  • monitoringiem płatności.

Czym jest prawo gospodarcze?

Jest to dziedzina prawa, która odpowiada za regulację działalności gospodarczej. Zgodnie z dostępną literaturą gałąź ta dzieli się na prawo publiczne i prywatne. Poniżej prezentujemy cechy charakterystyczne obu części.

  • Publiczne prawo gospodarcze odpowiada przede wszystkim za zdefiniowane roli państwa w gospodarce. Ma za zadanie określić swobodę działalności gospodarczej oraz obrót gospodarczy na linii państwo – przedsiębiorcy. Jest to prawo określające zakres interwencji państwa i regulacji prawnych w krajową gospodarkę. Szeroki zasięg obejmuje między innymi zasady podejmowania działalności gospodarczej, jej koncesjonowania, prowadzenia działalności gospodarczej przez Skarb Państwa, jak również przez jednostki samorządu terytorialnego. W jego zakres wchodzi także nadzór organów państwa nad przedsiębiorcami, prawo pomocy publicznej, prawo telekomunikacyjne, energetyczne czy nadzór bankowy. Pełny zakres jest naturalnie o wiele szerszy.
  • Prywatne prawo gospodarcze odpowiada za regulację stosunków pomiędzy przedsiębiorcami, jak również pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Obejmuje także przepisy, które szczegółowo określają rodzaj oraz funkcjonowanie spółek, czynności handlowe czy prawo papierów wartościowych, jak również wszelkie czynności związane z upadłością przedsiębiorstw. Główne kwestie regulowane przez prawo gospodarcze to organizacja przedsiębiorców, prawo papierów wartościowych, a także czynności handlowe.

Przede wszystkim ten dział prawa charakteryzuje się brakiem jednolitej regulacji prawnej. Nie istnieje więc jeden główny kodeks, w którym zawarte są wszelkie normy prawne z tego obszaru.

Należy w tym momencie wspomnieć o nadrzędnej zasadzie prawa gospodarczego, a więc zasadzie swobody gospodarczej. Wynika ona bezpośrednio z zapisów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi ona o tym, że działalność gospodarcza jest każdą zarobkową działalnością usługową, handlową, wytwórczą czy budowlaną. W skład tej definicji wchodzi również poszukiwanie, weryfikowanie oraz wydobywanie kopalin. Zawiera się tutaj także wszelka działalność zawodowa, która wykonywana jest w sposób ciągły i zorganizowany. Warto również mieć świadomość tego, jakie czynności nie są zaliczane do działalności gospodarczej. Jest to działalność wytwórcza w rolnictwie, uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, ogrodnictwo, leśnictwo, rybactwo wiejskie, warzywnictwo i agroturystyka.

Każdy adwokat pracujący w naszej kancelarii adwokackiej jest w stanie udzielić Państwu porad z tego szerokiego zakresu zagadnień, jak również wspomóc w wypełnieniu wszelkich formalności niezbędnych do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z adwokatami z Łodzi, zachęcamy do kontaktu.