Windykacja

Kancelaria adwokacka – windykacja

prawo-karne-i-karno-skarbowe-1

Jedną z głównych specjalności Kancelarii Adwokackiej Arkadiusza Wróblewskiego z Łodzi jest windykacja należności, dotycząca między innymi faktur, pożyczek, weksli, nakazów zapłaty i innych wierzytelności. Realizując poszczególne zlecenia wykorzystujemy wyłącznie środki określone w obowiązujących przepisach prawnych, które możemy przybliżyć w ramach pomocy prawnej.

 

Prowadzone czynności można podzielić na cztery główne grupy. Jest to windykacja:

  • polubowna – może być zrealizowana zdalnie drogą telefoniczną lub listową, bądź osobiście, np. podczas mediacji czy spotkań z dłużnikiem,
  • sądowa – poprzedza ją uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, a więc nakazu zapłaty czy wyroku sądowego. Kiedy zostanie on uzyskany należy opatrzyć go klauzulą wykonalności,
  • komornicza i pokomornicza – w tym przypadku kancelaria odpowiada za kontakt z komornikiem, przekazując mu egzekucję należności, nadzorując ją, formułując wnioski o egzekucję określonego majątku, jak również o licytację mienia bądź nieruchomości. Możliwe jest również wznowienie egzekucji. Komornik przeprowadza także wywiad gospodarczy w celu odnalezienia ukrytego majątku dłużnika, który mógłby pomóc w oddłużeniu,
  • karna – dotyczy ona postępowania w ramach prawa karnego, które prowadzone jest przeciwko dłużnikowi. Przedmiotem jest kryminalne uszczuplenie majątku podlegającego windykacji, powołanie całkowicie nowego podmiotu gospodarczego opartego na tym majątku lub udaremnienie wyroku sądu bądź oszustwa przynoszącego szkodę wierzycielowi.

 

Drobne wierzytelności najczęściej odzyskiwane są już na pierwszym etapie windykacji, a więc metodą polubowną. Najczęściej polega ona na korespondencji listownej różnego rodzaju pism mających na celu przypomnienie o powstałym długu i skłonienie dłużnika do jego zapłaty. W wielu przypadkach skuteczny okazuje się także kontakt telefoniczny, który pozwala chociażby na zawarcie ugody pomiędzy stronami.

 

Należy pamiętać, że taka forma jest najszybsza i najtańsza, jednak nie zawsze przynosi pożądany skutek. Prowadzenie spraw sądowych i reprezentowanie przed sądem klienta jest natomiast kosztowne, dlatego wielu z nich decyduje się na wykorzystanie drogi polubownej, jednocześnie kierując się do doświadczonych kancelarii i firm windykacyjnych. W bardziej skomplikowanych sytuacjach skuteczne okazuje się terenowe odzyskiwanie należności, a więc bezpośredni kontakt z dłużnikiem, dzięki któremu możliwe jest realne ocenienie jego majątku i kondycji finansowej. Ważne jest, aby takie indywidualne spotkanie przeprowadzić w przyjaznej atmosferze i dążyć do polubownego rozwiązania sprawy. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj działanie psychologiczne, które ma nakłonić dłużnika do zwrócenia należności.

 

Obsługa windykacji pod kątem prawnym to jeden z głównych elementów naszej działalności. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma dla wierzycieli, w tym między innymi pozwy i wezwania do zapłaty czy wnioski o wszczęcie egzekucji, a także pisma procesowe. Sporządzamy także pisma dla dłużników, odpowiadamy na pozwy, przygotowujemy wnioski o przywrócenie terminów, sprzeciwy czy zarzuty. Zajmujemy się także prowadzeniem negocjacji z wierzycielami, dłużnikami oraz komornikami, a także reprezentujemy klientów przed sądem, bez względu na etap postępowania.