Cennik

Kancelaria adwokacka – cennik

Wynagrodzenie adwokata ustalane jest indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju udzielonej pomocy prawnej i stopnia skomplikowania sprawy w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. – w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Dz.U.Nr.163, poz.1348 ze zm) – w sprawie tzw. stawek minimalnych.

Masz dość ponoszenia kosztów, o których nie byłeś uprzedzony?

 • Kancelaria z każdym Klientem zawiera pisemną umowę, w której określone zostają całkowite koszty zleconej przez Ciebie sprawy. Od początku wiesz, ile zapłacisz.

 

 • Kancelaria adwokacka Arkadiusza Wróblewskiego w Łodzi oferuje możliwość uzgodnienia dogodnych warunków płatności za świadczone usługi prawne, w tym:
  • możliwość uiszczenia płatności w ratach,
  • możliwość uzyskania korzystnych rabatów, w zależności od ilości zleconych spraw,
  • możliwość bezpłatnej wstępnej konsultacji z adwokatem (patrz: oferta),
  • możliwość uiszczenia znacznej części wynagrodzenia adwokata po zakończonej pomyślnie sprawie.
Przykładowe stawki wynagrodzenia adwokata:

 • Koszt podstawowej porady prawnej wynosi od 100-200 zł brutto.
 • Sporządzenie pisma procesowego na etapie przedprocesowym (np.: wezwanie do zapłaty, odpowiedź na wezwanie kierowane do Klienta) to około 150 – 250 zł brutto.
 • Wynagrodzenie za reprezentowanie klienta przed sądem (prowadzenie sprawy) zależne jest przede wszystkim od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy, a także od przewidywanego czasu jej trwania.

Dla przykładu:

 • w prostej sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku całościowy koszt może wynosić już od 400 zł brutto;
 • natomiast w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia istnieje możliwość uiszczenia zaliczki na poczet kosztów prowadzenia sprawy (w zależności od wartości dochodzonych należności może to być kwota już od 300 zł brutto) i zapłaty całości honorarium po prawomocnym wygraniu procesu i uzyskaniu odszkodowania od strony przeciwnej. W takiej sytuacji to Twój przeciwnik pokryje koszty adwokata i sprawy sądowej.